Βράβευση του περιβαλλοντικού προγράμματος Κυκλικής Οικονομίας & Μηδενικών Αποβλήτων στα Greek Green Awards στο πλαίσιο της 6ης Διεθνούς 'Εκθεσης Verde.Tec

Tην Παρασκευή 30 Μαρτίου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κυκλικής Οικονομίας και Μηδενικών Αποβλήτων με τον τίτλο ''ΕΠΑΓΩΓΗ'' βραβεύτηκε στα Greek Green Awards στο πλαίσιο της 6ης Διεθνούς Έκθεσης Verde.Tec. To πρόγραμμα έλαβε την τιμητική διάκριση ως καλή πρακτική στην κατηγορία Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην υποκατηγορία ''Περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε σχολεία''. Κοντά μας σε αυτή την βράβευση βρίσκονταν οι υποστηρικτές μας τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ανακύκλωση Συσκευών, Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, AΦΗΣ, COMBATT και ο φορέας RECYCOM.