• Ποιοι Είμαστε

  Ποιοι Είμαστε

  H NoWaste21 ιδρύθηκε από διακεκριμένους επιστήμονες στο χώρο της κυκλικής οικονομίας, της αειφόρου διαχείρισης των αποβλήτων και της ανακύκλωσης, έχοντας σαν ΟΡΑΜΑ τη συνεισφορά σε ένα μέλλον χωρίς απόβλητα, το οποίο είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί στον αιώνα που διανύουμε, τον 21ο αιώνα. Πρόεδρος είναι η Ευθυμία (Εφη) Τριτοπούλου, Δρ. Χημικός Μηχανικός

  Η NoWaste21 ιδρύθηκε το 2019 με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) και έχει σκοπό μέσα από τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της, να συμβάλει αποτελεσματικά, στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Πρόληψης - Επαναχρησιμοποίησης - Ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων, της Πολιτικής Συνοχής και της Κυκλικής Οικονομίας. Πιστεύουμε ότι το όραμα και οι στόχοι της NoWaste21 μπορούν να επιτευχθούν μέσα στον αιώνα μας τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.

  Για την πραγματοποίηση των στόχων της, η Nowaste21:

  • Προωθεί τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας
  • Προωθεί τις αρχές της Ισότητας και Ισότιμης Πρόσβασης
  • Πραγματοποιεί δράσεις Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης πολιτών
  • Πραγματοποιεί μελέτες και έρευνες για την ανάδειξη θεμάτων κυκλικής οικονομίας και αειφόρου διαχείρισης αποβλήτων
  • Παρακολουθεί τις τεχνολογικές και πολιτικές εξελίξεις και την πορεία επίτευξης των εθνικών στόχων
  • Υποστηρίζει με τις υπηρεσίες της, τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Υπουργείων και άλλων Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων
  • Συνεργάζεται με άλλους φορείς για την προώθηση των σκοπών της
  • Παρεμβαίνει σε δημόσιους διαλόγους και δημοσιοποιεί τις θέσεις και τα αποτελέσματα των ερευνών της με ανακοινώσεις σε συνέδρια και μέσα μαζικής ενημέρωσης
  • Πιστοποιεί επιχειρήσεις και οργανισμούς για το πόσο Zero Waste είναι.

Ποιοι Είμαστε

H NoWaste21 ιδρύθηκε από διακεκριμένους επιστήμονες στο χώρο της κυκλικής οικονομίας, της αειφόρου διαχείρισης των αποβλήτων και της ανακύκλωσης, έχοντας σαν ΟΡΑΜΑ τη συνεισφορά σε ένα μέλλον χωρίς απόβλητα, το οποίο είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί στον αιώνα που διανύουμε, τον 21ο αιώνα. Πρόεδρος είναι η Ευθυμία (Εφη) Τριτοπούλου, Δρ. Χημικός Μηχανικός

Η NoWaste21 ιδρύθηκε το 2019 με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) και έχει σκοπό μέσα από τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της, να συμβάλει αποτελεσματικά, στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Πρόληψης - Επαναχρησιμοποίησης - Ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων, της Πολιτικής Συνοχής και της Κυκλικής Οικονομίας. Πιστεύουμε ότι το όραμα και οι στόχοι της NoWaste21 μπορούν να επιτευχθούν μέσα στον αιώνα μας τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.

Για την πραγματοποίηση των στόχων της, η Nowaste21:

 • Προωθεί τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας
 • Προωθεί τις αρχές της Ισότητας και Ισότιμης Πρόσβασης Πραγματοποιεί δράσεις Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης πολιτών Πραγματοποιεί μελέτες και έρευνες για την ανάδειξη θεμάτων κυκλικής οικονομίας και αειφόρου διαχείρισης αποβλήτων
 • Παρακολουθεί τις τεχνολογικές και πολιτικές εξελίξεις και την πορεία επίτευξης των εθνικών στόχων
 • Υποστηρίζει με τις υπηρεσίες της, τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Υπουργείων και άλλων Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων
 • Συνεργάζεται με άλλους φορείς για την προώθηση των σκοπών της
 • Παρεμβαίνει σε δημόσιους διαλόγους και δημοσιοποιεί τις θέσεις και τα αποτελέσματα των ερευνών της με ανακοινώσεις σε συνέδρια και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Πιστοποιεί επιχειρήσεις και οργανισμούς για το πόσο Zero Waste είναι.