Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΑΓΩΓΗ»

Ο περιβαλλοντικός φορέας NoWaste21, με την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, με τη συνεργασία και την υποστήριξη των Δήμων Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης και Αγίου Δημητρίου και των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης: Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΦΗΣ, COMBATΤ, και της RECYCOM, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί το πρόγραμμα περιβαλλοντικών εκπαιδεύσεων και δράσεων «ΕΠΑΓΩΓΗ».

Το πρόγραμμα «Επαγωγή» είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που συνδυάζει την εκπαίδευση με την εφαρμογή της «Διαλογής στην Πηγή» και έχει σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κυρίως των μαθητών Α΄ Βάθμιας εκπαίδευσης αλλά μέσω αυτών και των πολιτών των δύο συνεργαζόμενων Δήμων, σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας και Διαλογής στην Πηγή.

Η NoWaste21 διαθέτει άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρουσιάζεται στους μαθητές με τον τίτλο «Κυκλική Οικονομία και Μέλλον Χωρίς Απόβλητα», και οι εκπαιδευτικές της δράσεις, έχουν τεθεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στόχοι του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας και «Διαλογής στην Πηγή», σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές κατευθύνσεις. Απώτερος σκοπός, είναι η ενεργοποίηση των μαθητών και η ενίσχυση της συμμετοχής κυρίως των μαθητών αλλά και των πολιτών στις δράσεις ανακύκλωσης και «Διαλογής στην Πηγή» στο σχολείο αλλά και στους συνεργαζόμενους Δήμους.

Το πρόγραμμα ξεκινά πιλοτικά για την σχολική χρονιά 2021-2022, με προοπτική συνέχειας, και συμμετέχουν σε αυτό 10 Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, 20 Δημοτικά Σχολεία και 1 Γυμνάσιο (ως μελέτη περίπτωσης) του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Eπιχειρηματική πρωτοβουλία ανακύκλωσης «Nothing to Waste»

Η επιχειρηματική πρωτοβουλία ανακύκλωσης «Nothing to Waste» είναι ένα πολύ-συμμετοχικό πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας και αποτελεσματικής διαχείρισης αποβλήτων που έχει ως στόχο την ανάδειξη βιώσιμων λύσεων για την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον καθώς και τη συμβολή –μέσω της αποτελεσματικής συνέργειας επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα– στη βελτίωση της επίδοσης ανακύκλωσης των οικείων Δήμων και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Στον πυρήνα του προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε με πρωτοβουλία του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας και των εργαζομένων του, βρίσκονται 24 επιχειρήσεις και οι περισσότεροι από 500 εργαζόμενοί τους που αποφάσισαν να συμπορευθούν με κοινό όραμα και να συν-σχεδιάσουν, με τη βοήθεια του επιστημονικού περιβαλλοντικού φορέα NoWaste21, ένα πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας και αποτελεσματικής διαχείρισης αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου https://www.nothingtowaste.gr/ 

Ολοκληρωμένες Δράσεις για Κυκλική Οικονομία και Μηδενικά Απόβλητα στον Δήμο Σπάρτης

Εταίροι:
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ)
NoWaste21

Ωφελούμενος Δήμος: ∆ήμος Σπάρτης

Διάρκεια Εργου: 8/5/2020 – 31/10/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 49.996,60

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019»

Σκοπός
Η ενίσχυση της πρόληψης και της ανακύκλωσης, μέσω της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης ομάδων-στόχων και της πιλοτικής εφαρμογής της ∆ιαλογής στην Πηγή στον ∆ήμο Σπάρτης.
Οι ομάδες-στόχοι είναι: Μαθητές σε σχολεία, Κάτοικοι, Επιχειρήσεις

Το έργο υποστηρίζεται από τους μη κερδοσκοπικούς φορείς:
ΕΙΤ Climate KIC Hub Greece
∆ίκτυο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN HELLAS)
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)
Ελληνική Εταιρεία ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕ∆ΣΑ)
Ένωση ∆ιπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (Ε∆ΕΜ)
Ευρωπαϊκό Έργο LIFE REWEEE
Ακαδημία Επιχειρηματικότητας (Academy of Entrepreneurship)
Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών

Κύριες Δράσεις:

Α. Εκπαιδευτικές Δράσεις σε Σχολεία

 • Διαμόρφωση εγχειριδίου για κυκλική οικονομία και μηδενικά απόβλητα ειδικά για μαθητές.
 • Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βάση το εκπαιδευτικό υλικό «Κυκλική Οικονομία και Μέλλον Χωρίς Απόβλητα», για το οποίο η μη κερδοσκοπική εταιρεία Nowaste21 διαθέτει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, για σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.
 • Πιλοτική εφαρμογή διαλογής στην πηγή χωριστών ρευμάτων αποβλήτων με 10 Γωνιές Ανακύκλωσης στα 10 Δημοτικά Σχολεία, που βρίσκονται στην πόλη της Σπάρτης. Τα ρεύματα που θα συλλεχθούν χωριστά είναι: α) χαρτί, β) πλαστική φιάλη, γ) υπόλοιπο πλαστικό-μέταλλα-σύνθετη συσκευασία (PMD), δ) ηλεκτρικές συσκευές (ΑΗΕΕ), ε) φορητές μπαταρίες, στ) τηγανέλαια.
 • Δράσεις επιβράβευσης των σχολείων με την καλύτερη επίδοση στον τομέα της.

Β. Δράσεις Ενημέρωσης για φορείς και πολίτες

 • Πιλοτική δράση διαλογής στην πηγή χωριστών ρευμάτων αποβλήτων στο Δημαρχείο του Δήμου Σπάρτης: α) χαρτί, β) πλαστική φιάλη, γ) υπόλοιπο πλαστικό-μέταλλα-σύνθετη συσκευασία (PMD), δ) γυαλί, ε) ηλεκτρικές συσκευές, στ) φορητές μπαταρίες, ζ) τηγανέλαια.
 • Διαμόρφωση εγχειριδίου για κυκλική οικονομία και μηδενικά απόβλητα ειδικά διαμορφωμένο για νοικοκυριά.
 • Διαμόρφωση περιεκτικού εγχειριδίου για κυκλική οικονομία και μηδενικά απόβλητα ειδικά για επιχειρήσεις εστίασης, τουρισμού, ξενοδοχεία και αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο για κυκλική οικονομία και μηδενικά απόβλητα για Αντιδημάρχους και το τεχνικό προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Σπάρτης
 • Μια συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος και την ενημέρωση των τοπικών μέσων ενημέρωσης και των τοπικών εμπλεκόμενων φορέων
 • Μία ημερίδα για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών.
 • Μια συνάντηση εργασίας (workshop) με καταστήματα εστίασης, ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις, επιμελητήρια και αθλητικούς συλλόγους για κυκλική οικονομία και μείωση πλαστικών μιας χρήσης.
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων στις δράσεις και τις εκδηλώσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του SPARTA 2500 FORUM με αφορμή τη συμπλήρωση των 2500 χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών. Επιπλέον, οι εκδηλώσεις αυτές θα εμπεριέχουν την περιβαλλοντική διάσταση και θα γίνουν ενέργειες για παραγωγή μηδενικών αποβλήτων κατά την υλοποίηση τους.

Γ. Διοργάνωση Τελικού Συνεδρίου για προβολή των αποτελεσμάτων του έργου