Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από τη NoWaste21

Πρωταρχικός εκπαιδευτικός σκοπός του περιβαλλοντικού φορέα Nowaste21 είναι η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους βασικούς πυλώνες της  Κυκλικής Οικονομίας σε σχολεία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι εκπαιδευτικές μας δράσεις τελούν υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Ο φορέας μας διαθέτει έγκριση για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία και Μέλλον χωρίς απόβλητα» από το Υπουργείο Παιδείας.  

Πληθώρα εκπαιδευτικών δράσεων υλοποιούνται κάθε χρόνο με τη συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Επίσης η NoWaste21,  είναι ο επιστημονικός φορέας υλοποίησης προγραμμάτων κυκλικής οικονομίας, τα οποία υλοποιούνται με τη συνέργεια πολλών εμπλεκομένων φορέων, όπως το NothingtoWaste www.nothingtowaste.gr και το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών σε σχολεία «ΕΠΑΓΩΓΗ»

 

Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς

 

Δημόσιοι Φορείς

Foreis Logos 12
Foreis Logos 15

Δήμοι

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)

Foreis Logos 1
Foreis Logos 2
Foreis Logos 6
Foreis Logos 9

Επιχειρήσεις

Foreis Logos 10
Foreis Logos 11
Foreis Logos 13
Foreis Logos 7
Foreis Logos 24

Άλλοι Επιστημονικοί Περιβαλλοντικοί Οργανισμοί

Foreis Logos 14
Foreis Logos 21
Foreis Logos 22
Foreis Logos 5